Autodiagnostika

Při zapnutí zapalování a stojícím motoru musí žlutě svítit kontrolka motoru, po nastartování musí zhasnout. Žlutě blikající kontrolka znamená hrozbu pro katalyzátor, trvale svítící poukazuje na opakovaně zjištěnou závadu zaznamenanou v řídící jednotce motoru.

Tak je to požadováno ve standardu OBD II ( On Board Diagnostics ), vyžadovaném pro zážehové motory od roku 2000, pro vznětové motory začala norma platit později. První popsaný stav, tedy svítící kontrolka při zapnutí zapalování a stojícím motoru, je jednou z prvních kontrol, kterou byste si měli udělat při nákupu ojetého vozu. A oba popsané poruchové stavy jsou jednoznačným pokynem k návštěvě servisu, vybaveného autodiagnostikou.

V našem servisu nedaleko Hradce Králové používáme nejnovější diagnostická zařízení a osvědčené speciální nástroje pro efektivní a profesionální servis. Z podstatné části se zabýváme vozy Audi, VW, Škoda a Seat. Naše zkušenosti jsou vám zárukou, že k diagnostikou zaznamenaným závadám dokážeme přiřadit efektivní a ekonomicky nejpřijatelnější servisní zásah. Přitom závady je možné identifikovat i dříve, než je kontrolka motoru signalizuje. Sporadické závady jsou totiž zaznamenány do paměti řídící jednotky, aniž by se kontrolka rozsvítila.